10. Annet passende arbeid

Gå til hovedinnhold

10. Annet passende arbeid

En oppsigelse vil ikke være saklig begrunnet dersom bedriften har annet passende arbeid å tilby arbeidstakeren. Bedriften må derfor undersøke om det finnes ledige udekkede arbeidsoppgaver i bedriften, som arbeidstaker er kvalifisert til å utføre. Bedriften bør kunne dokumentere at slike undersøkelser er foretatt. Merk at bedriften ikke har plikt til å opprette en stilling eller arbeidsoppgaver det ikke er behov for. Arbeidstaker regnes for å være kvalifisert til stillingen dersom vedkommende kan utføre arbeidet etter en rimelig opplæringstid (normalt på rundt 3 – 6 måneder).

Plikten til å tilby annet passende arbeid gjelder hele bedriften (juridisk enhet), og ikke kun innenfor utvelgelseskretsen.