Utsendte arbeidstakere

Gå til hovedinnhold

Utsendte arbeidstakere

Når norske bedrifter sender ansatte til utlandet for å arbeide, gjelder det egne regler. Det samme gjelder når utenlandske bedrifter sender ansatte til Norge.

Reglene om utsendte arbeidstakere gjelder både når en norsk virksomhet sender arbeidstakere til et annet EØS-land og når utenlandske virksomheter sender arbeidstakere til Norge.

Regler om utsendte arbeidstakere fremgår av arbeidsmiljøloven § 1-7 og en egen forskrift. Reglene skal sikre arbeidstakerne visse minimumsrettigheter i forbindelse med arbeid over landegrensene.

Arbeidstilsynet har en egen faktaside om utsendte arbeidstakere, der du kan lese mer om reglene.