Informasjon om ledige stillinger

Gå til hovedinnhold

Informasjon om ledige stillinger

Arbeidsgiver skal informere arbeidstakerne om ledige stillinger i virksomheten, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-1.

Informasjonsplikten gjelder både overfor faste og midlertidige ansatte.

Informasjonen trenger ikke å formidles individuelt til den enkelte arbeidstaker. Det er tilstrekkelig med en generell meddelelse som slås opp på et sentralt sted i virksomheten, legges ut på intranett, publiseres i et intern-blad eller liknende.

Bestemmelsen er en ren informasjonsbestemmelse. Arbeidstakerne har ingen generell fortrinnsrett fremfor "eksterne" søkere til ledige stillinger i bedriften. Hvis bedriften i løpet av den senere tid har sagt opp ansatte på grunn av arbeidsmangel, vil imidlertid slike ansatte kunne ha fortrinnsrett til ledige stillinger ihht. arbeidsmiljøloven § 14-2. Se omtale av fortrinnsrettsreglene her.