Arbeidsavtale

Gå til hovedinnhold

Arbeidsavtale

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-5.

I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn 1 måned, skal avtale foreligge snarest mulig og senest 1 måned etter at arbeidsforholdet begynte. I arbeidsforhold med kortere varighet skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale.

Prøvetid

Det er anledning til å avtale 6 måneders prøvetid, jfr. arbeidsmiljøloven § 15-6 (3) og hovedavtalen § 18 nr. 1. Prøvetid kan ikke avtales for vikarer. Dette følger av hovedavtalen § 18 nr. 4.

Innholdet i arbeidsavtalen

Arbeidsavtalen skal inneholde de punktene som er listet opp i arbeidsmiljøloven § 14-6.

Endringer i arbeidsforholdet skal tas inn i arbeidsavtalen tidligst mulig og senest 1 måned etter endringen, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-8.

Mal for arbeidsavtale - standard (krever innlogging)

Mal for arbeidsavtale – særlig uavhengig og ledende stilling (krever innlogging)