Ansettelse og avtaleforhold

Gå til hovedinnhold

Ansettelse og avtaleforhold

Innleie fra vikarbyråer

Virksomheter skal som hovedregel ansette arbeidstakere fast og tidsubegrenset. På bestemte vilkår kan en virksomhet likevel ansette eller leie inn arbeidstakere midlertidig. Innleiereglene fremgår av arbeidsmiljøloven (aml.) §§ 14-12 a til 14-12 c. Sentralavtalen § 2B inneholder en bestemmelse om innleie som innholdsmessig korresponderer med reglene i aml. For innleie fra...