Ansettelse og avtaleforhold

Gå til hovedinnhold

Ansettelse og avtaleforhold

Innleie fra vikarbyråer

Nye regler om innleie fra vikarbyråer ble innført 1. januar 2013. Den viktigste endringen er kravet om at innleide arbeidstakere skal behandles likt som innleiebedriftens egne ansatte når det gjelder lønn og nærmere bestemte arbeidsvilkår (likebehandlingsprinsippet). Fra 15. juli 2015 ble det innført en forskrift som gir bemanningsforetak med egen tariffavtale adgang til å...