Ansettelse og avtaleforhold

Gå til hovedinnhold

Ansettelse og avtaleforhold

Konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler

Fra 1. januar 2016 kom det nye regler om konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A. For konkurranseklausuler som ble inngått før 1. januar 2016 får reglene anvendelse fra 1. januar 2017.  Det betyr at tidligere inngåtte klausuler må endres slik at de er i overensstemmelse med de nye reglene før årskiftet 2016/2017.

Utsendte arbeidstakere

Når norske bedrifter sender ansatte til utlandet for å arbeide, gjelder det egne regler. Det samme gjelder når utenlandske bedrifter sender ansatte til Norge.

Fortrinnsrett

Før arbeidsgiver utlyser stillinger eksternt eller ansetter interne i ledige stillinger, er det viktig å undersøke om noen har fortrinnsrett.

Midlertidig ansettelse

Hovedregelen i norsk arbeidsliv er at arbeidstakere skal ansettes fast, dvs. at arbeidsavtalen inngås for et ubestemt tidsrom. 

Arbeidsavtale

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, jfr. arbeidsmiljøloven § 14-5.

Innleie fra vikarbyråer

Virksomheter skal som hovedregel ansette arbeidstakere fast og tidsubegrenset. På bestemte vilkår kan en virksomhet likevel ansette eller leie inn arbeidstakere midlertidig. Innleiereglene fremgår av arbeidsmiljøloven (aml.) §§ 14-12 a til 14-12 c. Sentralavtalen § 2B inneholder en bestemmelse om innleie som innholdsmessig korresponderer med reglene i aml. For innleie fra...