Ansettelse og avtaleforhold

Gå til hovedinnhold

Ansettelse og avtaleforhold

Konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler

Fra 1. januar 2016 kom det nye regler om konkurranse-, kunde- og rekrutteringsklausuler i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A. For konkurranseklausuler som ble inngått før 1. januar 2016 får reglene anvendelse fra 1. januar 2017.  Det betyr at tidligere inngåtte klausuler må endres slik at de er i overensstemmelse med de nye reglene før årskiftet 2016/2017.