Overgangstillegget til AFP utsatt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Overgangstillegget til AFP utsatt

Som følge av utsatt "sliterordning" i LO/NHO vil også utformingen og veiledningen til overgangstillegget i finans utsettes.

Bilde av en bro i den blå timen
Bro i den blå timen

Som følge av forsinkelsene med etableringen av sliterordningen i LO/NHO-området har Finans Norge funnet det hensiktsmessig også å utsette ordningen med overgangstillegget til AFP som skal gjelde i finansnæringens tariffområde.

Det er mange parallelle bestemmelser i vår ordning der det vil være fornuftig å se hen til løsningene som blir etablert i LO/NHO-ordningen.

Vi vil følge samme praksis som vi har forstått at sliterordningen vil følge på grunn av utsettelsen, slik at rettighetene for de som kvalifiserer til ordningen ikke vil gå tapt, men utsettes, og gis med tilbakevirkende kraft.

Håndteres av hver enkelt virksomhet

Ordningen i finans skal håndteres av hver enkelt virksomhet. Finans Norge vil  på et senere tidspunkt sende ut en veiledning til medlemmene om hvordan ordningen skal innrettes og praktiseres i virksomhetene.

Denne veilederen vil sendes ut så snart de nødvendige avklaringer i LO/NHOs ordning og vår egen overgangsordning er på plass, men altså først en gang i 2019.

Spørsmål kan rettes til Finans Norges arbeidslivsområde.