Søknader om ny AFP fra 2011

Gå til hovedinnhold

Søknader om ny AFP fra 2011

Det er helt ny søknadsprosedyre for ny AFP fra 2011. Gamle søknadsskjemaer gjelder kun for "gammel" AFP i finansnæringen. Søknader om ny AFP fra 2011 må fortrinnsvis fylles ut elektronisk, men finnes også på papir. Gå inn på www.nyafp.no el. www.NAV.no for å søke eller laste ned søknadsskjema. Det må søkes samtidig om alderspensjon i Folketrygden og ny AFP.

Fellesordningen mottar mange søknader om ny AFP fra FAs medlemmer. Imidlertid benytter en del de gamle søknadsskjemaene, med den leie konsekvens at søknadene ikke vil kunne behandles. Søkerne vil da få skjemaet i retur. Dette er tydelig beskrevet i brevet som ble sendt ut til 44-48 kullet i september,(se lenkeboks til høyre) men ser ikke ut til å ha nådd helt gjennom. Derfor denne presiseringen.

Det er viktig å merke seg:

  • Man kan ikke søke ny AFP uten å samtidig søke om alderspensjon fra folketrygden
  • Det beste er om man søker gjennom NAV og Din pensjon; da går saksbehandlingen raskere og man trenger bare sende én søknad
  • Dersom man ønsker å søke på papir må man sende to skjemaer - ett til NAV og ett til Fellesordningen

Man kan ikke søke om ny AFP på søknadsskjema for gammel AFP. Nytt skjema finnes på nyafp.no

Hvordan søker man ?

For å søke om alderspensjon i folketrygden og ny AFP i privat sektor kan man logge seg inn via  NAV- Din pensjon og søke elektronisk. Ved å søke elektronisk får man søkt om begge pensjoner samtidig og dette vil føre til kortere saksbehandlingstid.

Hvis man likevel vil søke på papirskjema kan dette lastes ned på nettstedet www.nyafp.no. (Se lenkeboks til høyre) Det er laget et nytt skjema for søknad om ny AFP. Man kan ikke søke om ny AFP på skjemaet for gammel AFP. Det er viktig at man samtidig søker om alderspensjon fra folketrygden. Søknadsskjema for alderspensjon fås hos NAV.