AFP-vedtektene godkjent av Arbeidsdepartementet 21. mai 2010

Gå til hovedinnhold

AFP-vedtektene godkjent av Arbeidsdepartementet 21. mai 2010

Vedtektene for ny AFP fra 2011 ble godkjent av Arbeidsdepartementet 21. mai 2010. Vedtektene har virkning fra 1. mai  2010.

 

 

Merk at vedtektene i tillegg til å regulere ny AFP fra 2011, også gjelder for "opprinnelig AFP" i LO/NHO-området. For "gammel AFP" i Finansnæringen gjelder fortsatt egne vedtekter for vår ordning.

Mer informasjon om ny AFP finner du under temaet "AFP/pensjon" i venstremenyen.