Regelverk - ny AFP

Gå til hovedinnhold

Regelverk - ny AFP

I boksen til høyre finner du lenke til fellesordningens nettsted, og gjeldende vedtekter for ordningen, samt tilskottsloven og forarbeider til loven.