Ny AFP fra 2011

Gå til hovedinnhold

Ny AFP fra 2011

I forbindelse med gjennomføring av pensjonsreformen og ny Folketrygd, er det også vedtatt endringer i AFP-ordningen i privat sektor fra 2011. Fra 2011 blir det en felles ordning i privat sektor, mens offentlig sektor har eget system. Ny AFP blir et livsvarig påslag til fleksibel folketrygd for alle ansatte i tariffbundne bedrifter som omfattes av ordningen. Årlig AFP vil øke med høyere uttaksalder.

Hovedlinjene i ny ordning ble etablert gjennom tariffoppgjøret i 2008, der LO/NHO avtalte hovedlinjene i den nye ordningen, etter at det hadde blitt gjennomført en offentlig utredning i regi av Regjeringen med deltakelse fra arbeidslivspartene som er omfattet av AFP. AFP-utvalgets rapport ble fremlagt 6. februar 2008. Regjeringen bidro til den nye ordningen under meglingen av oppgjøret  mellom LO og NHO i 2008, og la der til grunn at de tre eksisterende ordningene i privat sektor (LO/NHO, Finansnæringen og Spekter) ble avløst av en ny felles ordning. De berørte tariffområdene i privat sektor avtalte i sine oppgjør å slutte seg til den nye ordningen.

Høsten 2009 ble det fremmet lovforslag om ny tilskottslov, som er grunnstammen i hvordan Ny AFP vil fungere. Odelstingsproposisjon nr. 111 2008-2009, illustrerer og forklarer på en god måte hvordan systemet blir, mens arbeidet med de mer spesifikke reglene i form av vedtekter for ordningen har vært i prosess frem til mai 2010.