Regelverk

Gå til hovedinnhold

Regelverk

AFP-vedtekter gammel AFP-ordning

Tilskottsloven(AFP) (gml. AFP) (Lovdata)

Forskrift om kombinasjon av AFP og arbeidsinntekt (gml. AFP) (Lovdata).
Forskriften omhandler bl.a. den såkalte pro-rata ordningen

 For informasjon om ovenstående: Ta kontakt med arbgiv@fno.no