Fakturaspesifikasjon for AFP i Altinn

Gå til hovedinnhold

Fakturaspesifikasjon for AFP i Altinn

Fakturaer på arbeidsgivers andel av AFP for 1. kvartal 2010 ble utsendt fra NAV 16/4-2010. Fakturaspesifikasjon vil også være tilgjengelig på Altinn. For å få tilgang må bruker ha rettigheter til å benytte NAVs tjenester i Altinn. Fremgangsmåte nedenfor.

Hvordan logger jeg inn i Altinn dersom jeg ønsker tilgang til NAVs fakturaspesifikasjon for pensjonsytelser ?

For å få tilgang til å se fakturaspesifikasjon pensjonsytelser gjennom Altinn, kan du logge inn med Smartkort fra Buypass eller PIN-kode fra kodebrev fra Skatteetaten.

Hvilke rettigheter kreves, og hvordan kan jeg få disse?

Rettigheter til å benytte NAVs tjenester i Altinn er forhåndstildelt til personer med en av følgende roller registrert i Enhetsregisteret for virksonheten:

- Innehaver
- Daglig leder
- Styreleder
- Deltager
- Komplementar
- Bostyrer
- Bestyrende reder
- Kontaktperson i kommuner og fylkeskommuner
- Eventuelt regnskapsfører og norsk representant for utenlandsk selskap

Du kan finne ut hvem som har roller i den aktuelle virksomheten ved å klikke på "Fra Enhetsregisteret" i venstremenyen under "Administrasjon" etter at du har logget inn i Altinn. Du kan også få oversikt over dette på Brønnøysundregistrenes nettsted. Søk opp virksomheten og klikk på "Kunngjøringer", finn deretter "Styre", her vil du finne oversikt over styre.

Dersom du ikke har en av rollene, og dermed ikke har fått forhåndstildelt rettighet, må du be en person med en av rollene delegere rettigheten til deg.

En person med en av rollene nevnt over må logge seg inn i Altinn på vanlig måte med sitt eget fødselsnummer. Deretter kan man i Administrasjonsmenyen delegere rettigheter til andre som skal ta seg av rapportering og oppfølging i Altinn. Denne delegeringen må gjøres bare en gang, forutsatt at det ikke endres på hvem som skal utføre disse oppgavene på vegne av virksomheten. Dersom man også delegerer rettigheten"Administrator" samtidig, kan den som har fått rettighetene til seg delegere de aktuelle rettighetene videre

Hvordan finner jeg frem til NAV-tjenestene i Altinn.no ?

Du finner informasjon om tjenestene under toppmenyen-fanen " Skjema og tjenester".

Fakturaspesifikasjonene finner du i "mottatt-boksen" i venstremenyen på "Min hovedside" etter at du har logget inn.

Altinn brukerservice

Dersom du har problemer med innlogging, delegering av rettigheter, eller med å finne frem i Altinn kan du kontakte Altinn brukerservice på telefon: 75 00 60 00.

Dersom man har spørsmål til fakturaen kan man ta kontakt med NAVI på telefon 21 05 11 18, eller e-post til nav.innkrevingssentral.okonomi@nav.no