Gammel AFP ordning

Gå til hovedinnhold

Gammel AFP ordning

AFP er en rettighet for ansatte i bedrifter med tariffmessig tilknytning til FA el. Finansforbundet til å gå av med førtidspensjon når man blir 62 år. Finansnæringen har siden 1995 hatt sin egen AFP-ordning. Ordningen reguleres av Sentralavtalen, ordningens vedtekter og lov om statstilskott til ordninger for avtalefestet pensjon med forskrifter(tilskottsloven).

AFP-ordningen i finansnæringen, som skal avvikles og erstattes av ny AFP fra 2011, ble startet opp i finansnæringen i 1995, og er tilpasset gammel Folketrygdordning, som har pensjonsalder 67 år. Frem til 1. desember 2010 kunne ansatte i bedrifter omfattet av ordningen, ta ut førtidspensjon fra de var 62 år, med fortsatt opptjening av pensjonspoeng i Folketrygden frem til 67 år. De som har tatt ut AFP før det tidspunkt, vil bli stående i den gamle ordningen og være underlagt de gamle regler for denne, til de når den ordinære pensjonsalder på 67 år som gjelder for denne gruppen. Har man tatt ut gammel AFP kan man ikke konvertere til ny.