Undersøkelser innenfor arbeidslivsområdet

Gå til hovedinnhold

Undersøkelser innenfor arbeidslivsområdet

Finans Norges arbeidslivsområde gjennomfører jevnlig undersøkelser for å kartlegge ulike temaer. Dette gjelder både innenfor seniorpolitikk, kompetanse, mangfold og likestilling.

Illustrasjonsbilde kontroll og måling

Kompetansesjekken

Finans Norge foretar årlig en undersøkelse blant arbeidsgiverne i finansnæringen der formålet er å skaffe nødvendig informasjon om omstillingen som skjer og om næringens kompetansebehov fremover. Med denne undersøkelsen ønsker vi å finne ut hvilken kompetanse og hvilke egenskaper finansnæringen vil se etter hos folk de nærmeste årene. Videre ønsker vi å finne ut hvordan man vil skaffe seg kompetansen.

Finans Norges studentundersøkelse

Finans Norge foretok en undersøkelse blant studenter vinteren 2017. Formålet var å undersøke studenters interesse for finansnæringen i Norge og om studentene anser næringen for å være en attraktiv arbeidsplass. Undersøkelsen gikk ut til studenter både på økonomi og administrasjonsfag, men også data, teknologi, jus og samfunnsvitenskap. Resultatene brukes i Finans Norges arbeid med å sikre at finansnæringen vil kunne tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft i årene fremover.

Prosjekt om seniorer i finansnæringen

Finans Norge har sammen med Finansforbundet og Senter for seniorpolitikk undersøkt situasjonen for seniorer og seniorpolitikken i finansnæringen. Som del av prosjektet la Proba samfunnsanalyse fram en rapport høsten 2017. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant et utvalg av ansatte over 55 år, pensjonister, tillitsvalgte og personalledere. Undersøkelsen ble gjennomført i april/mai 2017. 

Undersøkelse om mangfold og likestilling

Flere og flere norske bedrifter ser behov for å øke mangfoldet blant de ansatte. Mangfold står også høyt på den politiske dagsorden. Finans Norge har undersøkt situasjonen i finansnæringen. Resultatene ble lagt frem på et frokostseminar om mangfold og likestilling 20. november 2018.