Regjeringen endrer reglene for personalrabatter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Regjeringen endrer reglene for personalrabatter

Onsdag 6. mars ble det klart at den massive kritikken mot de nye skattereglene for personalrabatten har fått regjeringen til å foreta enkelte endringer i regelverket som ble iverksatt 1. januar 2019.

Kalkulator. Illustrasjonsbilde.

De viktigste endringene som er foretatt er fjerning av vilkåret om maksimal rabattsats på 50 prosent og å heve verdien av personalrabatter som kan ytes fra 7000 kroner til 8000 kroner per år. I tillegg økes beløpsgrensen for skattefrie gaver fra 1000 kroner til 2000 kroner.

Gratis varer og tjenester

Å fjerne maksimal rabattsats på 50 prosent betyr at arbeidsgiver kan gi ansatte gratis varer og tjenester som omsettes i virksomheten (100 prosent rabatt) for en sum på inntil 8000 kroner. Vi vet at mange av våre medlemmer har ordninger hvor ansatte har fritak for årsavgift på bankkort, gratis banktjenester og/eller forsikringstjenester, gebyrfritak for uttak av valuta etc. Dette vil nå fortsatt være mulig uten at det nødvendigvis utløser skatt og rapporteringsplikt.

Økt beløpsgrense og større fleksibilitet

Når det gjelder grensen for samlet personalrabatt hadde vi håpet at denne skulle settes noe høyere enn 8000 kroner. Sammen med heving av beløpsgrensen for gaver vil det likevel gi arbeidsgiver noe større fleksibilitet.

Veileder

Regjeringen har besluttet å utarbeide en veileder for enklest mulig etterlevelse av regelverket. Veilederen finner du her.

Det er mange bedrifter som har lagt ned betydelig ressurser knyttet til beregning av samlet personalrabatt og vurdert ulike tilpasninger. De reviderte reglene gir økt rom for bruk personalrabatter uten skatteplikt og større fleksibilitet. Det kan derfor være grunn til å gjøre ytterligere vurderinger på området.