Den europeiske pilaren for sosiale rettigheter

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Den europeiske pilaren for sosiale rettigheter

Formålet med Den europeiske pilaren for sosiale rettigheter (European Pillar of Social Rights) er å skape nye og bedre sosiale rettigheter for EUs borgere. Pilaren ble vedtatt 23. oktober og vil bli signert av  EUs medlemsstater, Europaparlamentet og EU-kommisjonen 17. november.

Innhold

Pilaren for sosiale rettigheter bygger på 20 hovedprincipper, blant annet:

  • Rett til utdannelse og livslang læring
  • Rett til likestilling og likelønn for kvinner og menn
  • Rett til rettferdige lønninger
  • Rett til medbestemmelse på arbeidsplassen
  • Rett til rimelig helsehjelp
  • Rett til inkludering for mennesker med utviklingshemminger

Oppfølging av pilaren

Pilaren for sosiale rettigheter er ledsaget av en sosial resultattavle som vil overvåke oppfølgingen ved å måle resultater og tendenser innenfor pilarens områder i EUs medlemsland. Resultatene vil blant annet bli brukt for å evaluere fremskrittene på veien mot en «sosial AAA»-vurdering» av EU som helhet.   

Betydningen for Norge

Norge er ikke direkte berørt da pakken først og fremst gjelder for euro-landene, men det er mulig å slutte seg til for andre EU-land. Den er heller ikke direkte EØS-relevant. Historisk sett har Norge vært et foregangsland på disse områdene, med gode velferdsordninger og organiserte rammer for arbeidslivet. Den nordiske modellen, med formalisert trepartssamarbeid og forhandlinger har lenge dannet rammene for den norske arbeidslivspolitikken. Det er i dag store forskjeller mellom landene i Europa på disse områdene. Det som sikres på europeisk nivå vil ikke hindre landene i å gå lenger i sine nasjonale ordninger.