Vil bedre likelønnsituasjonen i finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vil bedre likelønnsituasjonen i finansnæringen

Tariffpartene i finanssektoren sitter vanligvis på hver sin side av bordet når det snakkes om lønn. Nå vil partene samarbeide og gå konkret til verks for å nå målet om likelønn og likestilt deltakelse for kvinner og menn i finans.

Bilde fra en møtesituasjon med kvinner og menn rundt et bord

Finansnæringen har lenge hatt svake tall å vise til når det gjelder likelønn. Kvinner i finansbransjen (ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter utenom ledere) tjener 20 prosent mindre enn sine mannlige kolleger. Endringene skjer ikke av seg selv. Tariffpartene i finanssektoren har en felles ambisjon om en vesentlig forbedring av likelønnssituasjonen i finansbransjen og vil arbeide for likestilt deltakelse for kvinner og menn.

Likestilt deltakelse bidrar til innovasjon og verdiskapning

Det er viktig for finansnæringen å kunne rekruttere de beste talentene, og god kjønnsbalanse gir et mangfold som bidrar til innovasjon og verdiskapning.

– Det er bra både for næringen og samfunnet, sier Runa Opdal Kerr, direktør for arbeidslivsområdet i Finans Norge og fortsetter;

– Bedrifter som lykkes med likestilling arbeider med tiltak som påvirker endringstakten i organisasjonen samtidig som de rekrutterer for å øke kvinnedeltakelsen på alle stillingsnivåer. Det handler om å skape en bedriftskultur og et arbeidsmiljø som stimulerer til karriere for begge kjønn.

Bente H. Espenes, nestleder i Finansforbundet, har stor tro på at vi vil se en positiv utvikling.

– Bedriftene har egentlig ikke noe valg hvis de ønsker å tiltrekke seg og beholde dyktige ansatte, få et godt omdømme og fortjene kundenes tillit. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle, sier Finansforbundets nestleder.

Syv indikatorer skal måle utviklingen

Tariffpartene i finans har nedsatt partssammensatte utvalg som skal anbefale tiltak for å bedre likestillingssituasjonen i finansnæringen. Ønsket er å gi bedriftene en «verktøykasse» for systematisk likelønns- og likestillingsarbeid.

Partene har også blitt enige om syv indikatorer som viser likestillingssituasjonen i finansnæringen på ulike områder. Indikatorene vil bli oppdatert årlig slik at utviklingen kan følges over tid.