Mangfold og likestilling på dagsordenen i finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mangfold og likestilling på dagsordenen i finansnæringen

– Å måle antall timer på kontoret er gammeldags, uttalte Idar Kreutzer på regjeringens topplederkonferanse om likestilling denne uken.  Mangfold og likestilling handler ikke først og fremst om rettferdighet og representasjon. Nå setter Finans Norge verdien av mangfold for bunnlinje og innovasjon på dagsordenen.   

Idar.kreutzer.

Denne uken deltok Idar Kreutzer på Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen rundebordskonferanse #2 for å diskutere hvordan vi kan få flere kvinnelige toppledere.

– Det er ikke antall timer som betyr noe, det er gammeldags, uttalte Idar Kreutzer, og siktet bl.a. til at arbeidslivet må være fleksibelt for å kunne kombinere topplederposisjoner også med familieliv.

Også Rune Garborg, administrerende direktør i Vipps deltok på konferansen og påpekte at selskap som ikke har forstått verdien av mangfold, er taperne i morgendagens samfunn.

Verktøykasse og posisjon for likestilling og mangfold

På rundebordskonferansen la regjeringen frem 48 tiltak næringslivet kan sette i gang for å øke kvinneandelen på toppen. Mange av tiltakene går igjen i finansnæringens egen verktøykasse for mangfold og likestilling. I 2017 la partene i finansnæringen frem en rekke tiltak for hvordan bedriftene konkret kan jobbe for å oppnå bedre likestilling. Her vektlegges bl.a. eierskap hos toppledelsen, fastsettelse av konkrete mål og tiltak, måling av status og bevisstgjøring.

Finans Norge har også utarbeidet en egen posisjon på feltet. I tillegg til verktøykassen med forslag til tiltak, inkluderer posisjonen standpunkter om foreldrepermisjon og kontantstøtte. Videre omtales status for næringens syv likestillingsindikatorer. Politikken knyttet til mangfold og likestilling er i stadig utvikling. Oppdateringer av posisjonen vurderes fortløpende.

Verdien av mangfold på dagsordenen

Finans Norge legger opp til flere sentrale tiltak for å synliggjøre finansnæringens arbeid og synspunkter knyttet til mangfold og likestilling. Vi deltok i høring i Stortingets familie- og kulturkomite i oktober. En undersøkelse om mangfold i næringen ble gjennomført i november og lagt frem på et frokostseminar denne uken. Undersøkelsen viser at finansnæringen, som store deler av norsk næringsliv, har en vei å gå når det gjelder å utnytte mangfold som en ressurs. Det er derfor viktig at dette nå settes høyt på dagsordenen.

Posisjon for mangfold og likestilling