Mangfold i finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mangfold i finansnæringen

En spørreundersøkelse viser at finansnæringen, som store deler av norsk næringsliv, har en vei å gå når det gjelder å utnytte mangfold som en ressurs. Bedriftene jobber i hovedsak med likestilling, ikke med mangfold i bredere forstand. Svarene viser også at det er visse forskjeller mellom Oslo-bedrifter og bedrifter i andre deler av landet.  

illustrasjonsbilde mangfold

Flere og flere norske bedrifter ser behov for å bedre mangfoldet blant de ansatte og utnytte dette bedre. Mangfold står også høyt på den politiske dagsorden. Finans Norge har undersøkt situasjonen i finansnæringen. 

Hovedresultater: 

 • Rundt hver tredje svarer at bedriften har et stort mangfold blant de ansatte.
 • Blant bedrifter med hovedsete i Oslo svarer 60 prosent at mangfoldet er stort, mens blant bedriftene fra de øvrige delene av landet svarer 70 prosent at de ikke har et stort mangfold. 
 • Kjønnsbalansen blant de ansatte er god. Svarene tyder også på at kvinnelige ansatte er i flertall i bedrifter utenfor Oslo.
 • Andel kvinner i toppledelse/styre er lavere. Se også likestillingsindikatorene for andel kvinner i ulike yrker og posisjoner. 
 • Andelen ansatte med annen bakgrunn enn norsk er svært lav, særlig utenfor Oslo. 
 • 2 av 3 omtaler mangfold i årsrapporten. 
 • 1 av 3 omtaler mangfold i strategien. Større bedrifter og Oslo-bedrifter omtaler oftere mangfold i strategien.
 • Bedriftene rapporterer i hovedsak på likestilling, ikke mangfold i bredere kontekst, som aldersfordeling, multikulturelle mv.
 • Hver tredje bedrift har mål om mangfold. De fleste målene gjelder kjønnsbalanse og å unngå diskriminering.
 • Bedrifter som har mål om mangfold følger opp med tiltak.
 • Rekruttering er det vanligste tiltaket for å bedre mangfoldet. Opplæring og bevisstgjøring både mot ledelse, de ansatte som gruppe og mot individet er også viktig, i tillegg til et inkluderende arbeidsmiljø.
 • Likestilling oppgis å være den viktigste begrunnelsen for å jobbe med mangfold. Omdømme er nest viktigst. 
 • Rundt hver tredje bedrift satser ikke eller vet ikke om bedriften satser på mangfold. 

Definisjon på mangfold i undersøkelsen

Mangfold innebærer et variert innslag av ulike personer knyttet til kjønn, alder, nasjonalitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kulturell og sosial bakgrunn mv. 

Info om spørreundersøkelsen

Periode: 25. oktober til 8. november. 

Antall utsendte: 194 HR-ledere eller daglig leder i Finans Norges medlemsbedrifter

Svarprosent: 43%