Indikator 1 - flere tall

Gå til hovedinnhold

Indikator 1 - flere tall

Figur som viser nedgang i kvinneandelen under 55 år
Figur som viser lavest kvinneandel i annen finansiell tjenesteyting