Kvinners lønn som andel av menns lønn

Gå til hovedinnhold

Kvinners lønn som andel av menns lønn

Likelønnsforbedring i fohandlingsområdet siden 2008

Relativ lønn i ulike forhandlingsområder

Redusert lønnsgap i Finans Norge-bedrifter

Likelønn i Finans Norge-bedrifter andre

Likere lønn i sammenliknbare grupper

Figur som viser likere lønn i sammenliknbare grupper