Andel kvinner i ulike yrker i finansnæringen

Gå til hovedinnhold

Andel kvinner i ulike yrker i finansnæringen

Flere kvinner inn i ledelse og akademiske yrker

Figur av andel kvinner og menn i ulike yrker
Figur over likere lønn i sammenliknbare grupper