Mangfold i finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mangfold i finansnæringen

En spørreundersøkelse viser at finansnæringen, som store deler av norsk næringsliv, har en vei å gå når det gjelder å utnytte mangfold som en ressurs. Bedriftene jobber i hovedsak med likestilling, ikke med mangfold i bredere forstand. Svarene viser også at det er visse forskjeller mellom Oslo-bedrifter og bedrifter i andre deler av landet.  

illustrasjonsbilde mangfold

Flere og flere norske bedrifter ser behov for å bedre mangfoldet blant de ansatte og utnytte dette bedre. Mangfold står også høyt på den politiske dagsorden. Finans Norge har undersøkt situasjonen i finansnæringen. 

Hovedresultater: 

 • Rundt hver tredje svarer at bedriften har et stort mangfold blant de ansatte.
 • Blant bedrifter med hovedsete i Oslo svarer 60 prosent at mangfoldet er stort, mens blant bedriftene fra de øvrige delene av landet svarer 70 prosent at de ikke har et stort mangfold. 
 • Kjønnsbalansen blant de ansatte er god. Svarene tyder også på at kvinnelige ansatte er i flertall i bedrifter utenfor Oslo.
 • Andel kvinner i toppledelse/styre er lavere. Se også likestillingsindikatorene for andel kvinner i ulike yrker og posisjoner. 
 • Andelen ansatte med annen bakgrunn enn norsk er svært lav, særlig utenfor Oslo. 
 • 2 av 3 omtaler mangfold i årsrapporten. 
 • 1 av 3 omtaler mangfold i strategien. Større bedrifter og Oslo-bedrifter omtaler oftere mangfold i strategien.
 • Bedriftene rapporterer i hovedsak på likestilling, ikke mangfold i bredere kontekst, som aldersfordeling, multikulturelle mv.
 • Hver tredje bedrift har mål om mangfold. De fleste målene gjelder kjønnsbalanse og å unngå diskriminering.
 • Bedrifter som har mål om mangfold følger opp med tiltak.
 • Rekruttering er det vanligste tiltaket for å bedre mangfoldet. Opplæring og bevisstgjøring både mot ledelse, de ansatte som gruppe og mot individet er også viktig, i tillegg til et inkluderende arbeidsmiljø.
 • Likestilling oppgis å være den viktigste begrunnelsen for å jobbe med mangfold. Omdømme er nest viktigst. 
 • Rundt hver tredje bedrift satser ikke eller vet ikke om bedriften satser på mangfold. 

Mangfold og likestilling på dagsordenen i finansnæringen

– Å måle antall timer på kontoret er gammeldags, uttalte Idar Kreutzer på regjeringens topplederkonferanse om likestilling denne uken.  Mangfold og likestilling handler ikke først og fremst om rettferdighet og representasjon. Nå setter Finans Norge verdien ...

Idar.kreutzer.

Definisjon på mangfold i undersøkelsen

Mangfold innebærer et variert innslag av ulike personer knyttet til kjønn, alder, nasjonalitet, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kulturell og sosial bakgrunn mv. 

Info om spørreundersøkelsen

Periode: 25. oktober til 8. november. 

Antall utsendte: 194 HR-ledere eller daglig leder i Finans Norges medlemsbedrifter

Svarprosent: 43%