Outsourcing

Gå til hovedinnhold

Outsourcing

Det blir stadig mer vanlig at bedrifter outsourcer oppgaver og funksjoner til eksterne leverandører i Norge eller utlandet. Bakgrunnen kan for eksempel være at man ønsker å restrukturere virksomheten, konsentrere kjernevirksomheten, bedriften har behov for annen/mer kompetanse og/eller at man ønsker å spare kostnader.

Hva er fordelene og ulempene ved outsourcing, hvilke regler gjelder, og hva bør finansbedrifter tenke på når de vurderer å outsource?

Dette kan du lese mer om i Finans Norges notat om outsourcing. Notatet inneholder også Finans Norges overordnede posisjoner når det gjelder de personalmessige sidene ved outsourcing.