Målinger

Gå til hovedinnhold

Målinger

Mange medlemsbedrifter har innført systemer for måling av de ansattes arbeid og prestasjoner. Dette er et komplekst og omdiskutert temaområde, hvor fagforeningene både sentralt og lokalt har uttrykt skepsis. Bedriftene må forholde seg til et omfattende sett med regelverk ved planlegging og innføring av målinger. Det er Finans Norge syn at målinger kan innføres, forutsatt at det skjer i henhold til regelverket. 

Hvilke regler gjelder og hva må bedriftene tenke på når de vurderer å innføre målinger?

Dette kan du lese mer om i Finans Norges notat om registrering og måling av arbeidsprestasjoner. Notatet inneholder også Finans Norges overordnede posisjoner.