Kontrolltiltak

Gå til hovedinnhold

Kontrolltiltak

Arbeidstilsynet, Datatilsynet og Petroleumstilsynet har i samarbeid med partene i arbeidslivet utarbeidet en ny veileder om kontroll og overvåking i arbeidslivet. 

Ny veileder om overvåkning og kontroll i arbeidslivet

Den nye veilederen skal gjøre det enklere for bedrifter å sikre at vilkårene for å iverksette kontrolltiltak er tilstede, og at bruken er i samsvar med regelverket.

I veilederen gis det fem grunnleggende råd om kontrolltiltak på arbeidsplassen: 

  1. Innføring av kontrolltiltak skal drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte. Husk at verneombudet skal tas med på råd, og at arbeidsmiljøutvalget skal behandle planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet.

  2. De ansatte skal være informert om at kontroll og overvåking finner sted, hvordan kontroll og overvåking skjer, hva opplysningene skal brukes til og eventuelle endrede formål med kontrollen og overvåkingen.

  3. Arbeidsgiveren skal vurdere om andre metoder er tilstrekkelige, og må velge den minst inngripende løsningen.

  4. Kontrolltiltak skal være saklige i forhold til den virksomheten som drives, stå i forhold til problemene virksomheten ønsker å løse og samlet sett ikke være for inngripende.

  5. Kontrolltiltak skal evalueres jevnlig.