Aktuelle tema

Gå til hovedinnhold

Aktuelle tema

Varsling i arbeidslivet - Finans Norges posisjon

Å avdekke ulovlige og kritikkverdige forhold i virksomheter er avgjørende for et velfungerende næringsliv. Finans Norge mener at varslingsinstituttet, herunder varslervernet er ønsket og har en viktig samfunnsmessig verdi. Virksomheter som har gode rutiner...

mennesker.mange.varsling.anonym.
Kilde: Shutterstock