Aktuelle tema

Gå til hovedinnhold

Aktuelle tema

Kontrolltiltak

Arbeidstilsynet, Datatilsynet og Petroleumstilsynet har i samarbeid med partene i arbeidslivet utarbeidet en ny veileder om kontroll og overvåking i arbeidslivet.