Vanlige spørsmål om desemberlønn

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vanlige spørsmål om desemberlønn

Det nærmer seg tiden for utbetaling av den ekstra halve månedslønnen i desember i henhold til sentralavtalens § 7 nr. 4 (unntatt i de bedrifter der det lokalt er avtalt 12 måneders lønn)

Praktiseringen av § 7 nr. 4 er utfyllende beskrevet i Kommentarutgaven til hovedavtalen og sentralavtalen, pkt. 4.3.2. Følg denne lenken direkte til avsnittet i Kommentarutgaven «Desemberlønn» .

Vi vil her bare presisere hvordan bestemmelsen skal praktiseres i forhold til tiltredelse og fratreden i løpet av året:

  • Ved tiltredelse før 1. desember utbetales 1 ½ månedslønn i desember uansett forutgående tjenestetid.
  • Ved tiltredelse i desember utbetales forholdsmessig avkortet del av full lønn i desember.
  • Ved arbeidsforholdets opphør før 1. desember opptjenes ingen rettigheter angående utbetaling av den halve ekstra månedslønn i desember.
  • Ved arbeidsforholdets opphør i desember utbetales forholdsmessig avkortet del av full lønn i desember.


Ved behov, ta gjerne kontakt med oss på arbgiv@finansnorge.no