Utvidet fedrekvote og tredeling av foreldrepermisjonen fra 1. juli 2013

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Utvidet fedrekvote og tredeling av foreldrepermisjonen fra 1. juli 2013

Fra 1. juli endres regelverket for foreldrepermisjon. Permisjonsperioden utvides med 2 uker ved at fedrekvoten utvides fra 12 uker til 14 uker. Tredeling av foreldrepermisjonen innebærer at det innføres en mødrekvote på 14 uker. Foreldrene velger selv hvordan de vil fordele fellesdelen. Formålet med endringene er å legge bedre til rette for deling av foreldrepermisjonen mellom foreldrene.