Støtter endringer i reglene om midlertidig ansettelse