Pensjonsreformen fra arbeidsgivers ståsted

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Pensjonsreformen fra arbeidsgivers ståsted

Finans Norges arbeidsgiverfagdager ble holdt i Oslo 30.-31.oktober på Holmenkollen Park Hotel Rica. Dette var den 11.fagdagen siden 2001. Årets hovedtema var arbeidsgivers utfordringer som en følge av pensjonsreformen og prosessene rundt overgang fra ytelses- til innskuddspensjon.

Fagdagene ble ledet av direktør Jan Asker, Prosessområde arbeidsgiver. Asker orienterte om Finans Norge 2017 strategi og hva arbeidsgiverområdet skal fokusere på i denne sammenheng. I tillegg ble det på dag 2 gitt korte presentasjoner på aktuelle arbeidslivstema, streikeberedskap, beregninger, målinger og skjult arbeid av saksbehandlere i prosessområde arbeidsgiver.

Første foredragsholder var direktør Stefi Kierulf Prytz i Prosessområde Livsforsikring og Pensjon som i presentasjon tok for seg tiåret med pensjonsreform fra Finans Norges ståsted med vekt på de næringspolitiske hovedmål, de store endringene i pensjonsmarkedet, behovet for balanserte løsninger for et bærekraftig pensjonssystem og regelverksprosessene i Norge og EU i sin presentasjon.

Gjesteforeleser spesialrådgiver Knut Dyre Haug fra Storebrand poengterte i sitt foredrag at Norge er langt fra i mål med pensjonsreformer. Nevnes: ny lov til behandling nytt kollektivt alderspensjonsprodukt i privatsektor ("hybrid") (2014?), uførepensjon(2015), de offentlige pensjonsordningene (2017).  Dyre Haug tok forsamlingen gjennom hvordan pensjonssystemet fungerer, både fra et ståsted som ansatt og som arbeidsgiver. Råd mot fallgruver og oppskriften for å sikre egen pensjonisttilværelse sammen med et bærekraftig pensjonssystem for fremtiden ble forklart på en oversiktlig og humoristisk måte til en engasjert forsamling.

Fagdirektør Espen Rye Ellingsen i Aon Norway tok tilhørerne gjennom prosessen bedriftene går igjennom når de legger om fra ytelsesordning til innskuddsbaserte løsninger. I utgangspunktet kan det virke som en enkel endringsprosess, men det viser seg nesten alltid at prosessen blir langt mer omfattende enn bedriftene hadde tenkt seg i utgangspunktet. Prosessen har mange faser forklarer Rye Ellingsen. Grundige forberedelser og selve analysefasen er viktig for å sikre en god prosess for både ansatte og bedriften.

Advokat Nils P. Brahde i Finans Norge tok forsamlingen gjennom lovregler, rettspraksis og tariffregulering for temaet arbeidsgivers adgang til å foreta endringer i tjenestepensjon. - Pensjonslovgivningen bygger generelt på at arbeidsgiver har frihet til å treffe beslutninger om og å endre kollektiv tjenestepensjon. Likevel, på privatrettslig grunnlag kan det foreligge bindinger på arbeidsgivers endringskompetanse, opplyste Brahde.

I tillegg til pensjon fikk deltakerne et lite tankeskifte med den svenske foredragsholderen Christer Ohlsson som med sin karakteristiske stil engasjerte publikummet mens han snakket om bruk av vår sunne fornuft, at vi vet mer enn vi vet at vi vet og om hvor er man er på vei og vil en dit?

Årets fagdager hadde i år over gjennomsnittlig godt oppmøte (64 personer), og arbeidsgiverområdet har mottatt mange positive tilbakemeldinger både om hvor godt timet årets hovedtema var og at innholdet var særdeles nyttig for HR-funksjonen i medlemsbedriftene.

Lenke til invitasjonen og programmet.