Nye lovforslag på arbeidslivsområdet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nye lovforslag på arbeidslivsområdet

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i arbeidsmiljølovens regler om fast ansettelse, midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak og endringer i reglene om deltidsansattes fortrinnsrett.

Forslaget om fast ansettelse, midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak i korte trekk:

  • Definisjon av hva fast ansettelse innebærer
  • Ny hjemmel for adgang til midlertidig ansettelse i bemanningsforetak
  • Skisse til forslag om kvote for antall innleide i den enkelte innleievirksomhet rettet mot visse bransjer

Forslaget om deltidsansattes fortrinnsrett vil gi:

  • Deltidsansatte fortrinnsrett til en del av en utlyst stilling, dersom det ikke vil innebære noen vesentlig ulempe for virksomheten og arbeidstaker er kvalifisert for stillingen
  • Tvisteløsningsnemndas avgjørelser rettskraft
  • Klargjøring av søksmålsfristen for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser

Departementets høringsnotater ligger her:

Høring om fast ansettelse, midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak

Høring - endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser

 

Finans Norge vil avgi høringsuttalelser til forslagene. Medlemsbedrifter kan sende eventuelle innspill til arbgiv@finansnorge.no. Fristen er 11. september til høringssaken om fast ansettelse midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak og 9. oktober til høringssaken om deltidsansattes fortrinnsrett.