Innrapportering til A-ordningen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Publisert:

Innrapportering til A-ordningen

Finans Norge ber medlemmene om å sikre at innrapporteringen av opplysninger til A-ordningen er fullstendig og korrekt. Dette gjelder særlig lønnstrinn, stillingsprosent og dato for lønnsendring.

Fra 1. januar 2015 er A-ordningen for innrapportering av opplysninger fra virksomhetene til myndighetene en realitet. Fra og med 2015 er data fra A-ordningen også kilden til forhandlingsstatistikken for bank og forsikring. Overgangen innebærer en del utfordringer, og det nye systemet stiller krav til innrapporteringen fra virksomhetene.

Finans Norge har en løpende dialog med Statistisk sentralbyrå (SSB) om hvordan vi håndterer overgangen. En viktig endring er at SSB ikke lenger har opplysninger om avtalt lønn, men om utbetalt lønn. Derfor er det ekstra viktig at virksomhetene opplyser lønnstrinn for hver enkelt ansatt i sin innrapportering. Dessverre har innrapporteringen av lønnstrinn vært svært dårlig hittil. I april måned var det bare rapportert lønnstrinn for om lag 7000 ansatte. Tallet bør være godt over 20000. Vi oppfordrer dermed på det sterkeste medlemmene til å sikre at lønnstrinn rapporteres inn. Kontakt evt. selskapet som har ansvar for å gjøre dette for dere, eller programvareleverandøren. Tilsvarende er det viktig at stillingsprosent og dato for lønnsendring legges inn. Det siste for at SSB kan luke ut etterbetalinger og beregne korrekt lønn (avtalt lønn og samlet lønn) for den enkelte hver måned. Dette er helt nødvendig for å opprettholde en god kvalitet på lønnsstatistikken. Det er også verdt å presisere at korrekt yrkeskoding med 7 siffer vil gi forbedringsmulighet i forhandlingsstatistikkens yrkesgruppering.

Vi ber om at medlemmene er særlig nøye med å rapportere fullstendig og korrekt fra og med september. Det er tall for september 2015 (inkl. endringer mottatt innen 5. november) som danner grunnlaget for lønnsvekstberegningen inn mot tariffoppgjøret 2016.  For mer informasjon om innrapportering til A-ordningen, se https://www.altinn.no/A-ordningen/.