Høyt og økende utdanningsnivå i bank og forsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Høyt og økende utdanningsnivå i bank og forsikring

Antallet ansatte i bank- og forsikringsvirksomhet i Finans Norge er stabilt. Samtidig øker utdanningsnivået, og det blir flere eldre ansatte.
I et nytt notat ser vi nærmere på hva statistikken forteller om hovedtrekk i bemanning, alder og utdanningsnivå i bank og forsikring.
  • Antallet ansatte hos arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge innen bank og forsikring økte med 1 900 personer fra 2009 til 2011, og falt med 800 fra 2011 til 2013.  Denne nedgangen svarer til 2,4 %, men nivået i 2013 er fortsatt 3,3 % høyere enn i 2009.
  • Utdanningsnivået i finansnæringen er høyt og har økt de senere årene. Både nivået og økningen er større enn i Norge totalt. Over halvparten av de ansatte i bank og forsikring har fullført utdanning fra universitet eller høyskole.
  • Alderssammensetningen i næringen er under endring. Det blir flere ansatte over 60 år, blant annet fordi flere fortsetter å jobbe opp i 60-årene.

Les hele notatet her.