Digitalisering og fremtidens arbeidsliv i forsikring

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Digitalisering og fremtidens arbeidsliv i forsikring

Digitaliseringen vil påvirke måten å jobbe på fremover og utfordringene, men også mulighetene er mange. Det er derfor behov for en konstruktiv dialog mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne slik at bransjen kan møte fremtiden med løsninger som både styrker forsikringsnæringen og samtidig søker å ivareta arbeidsplassene best mulig.

Møtet i ISSDC 12. oktober

Derfor signerte de sosiale partene innen forsikringsbransjen i Europa en felleserklæring om digitalisering og konsekvenser for arbeidsforholdene i næringen den 12. oktober.

Finans Norge deltar i det europeiske samarbeidet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere i den såkalte sosiale sektordialogen i Insurance Europe. Erklæringen fastslår bl.a. at digitaliseringen gradvis vil endre på måten man arbeider sammen på og at utviklingen gir nye muligheter for begge parter.

Lovgivning og avtaler i forsikringsnæringen gir allerede samlet en god beskyttelse av arbeidstakernes rettigheter og gir derfor også et godt grunnlag for samarbeid mellom partene når man skal håndtere endringene som pågår og kommer. Partene er klar over at noen typer arbeid kan bortfalle som følge av digitaliseringen, og at ikke alle som arbeider med disse oppgavene i dag vil kunne overføres til nye arbeidsområder i selskapene. Det er imidlertid en prioritert målsetning å ta hensyn til både ansattes og selskapenes interesser.

Digitalisering krever nye ferdigheter og det er åpenbart at kompetanse blir en nøkkelfaktor fremover. Her må både selskap og ansatte ta ansvar for å fremme kompetanseutviklingen.

Har ansatte og arbeidsgiverne en felles forståelse av situasjonen, kan man ved dialog dempe bekymringer og finne balanserte løsninger i omstillingsprosessene. De sosiale partene i Europa understreker derfor viktigheten av god kommunikasjon i selskapene.

Som felleserklæringen påpeker, er det nasjonale lover og tariffavtaler som regulerer forholdet mellom partene. Felleserklæringen er derfor ikke juridisk bindende. Den illustrerer imidlertid partenes felles holdninger og Finans Norge oppfordrer derfor at den blir brukt som bakgrunn for den sosiale dialogen i selskapene.

Joint declaration on the social effects of digitalisation

Insurance Europes nyhetsartikkel om felleserklæringen