Evalueringen av AFP i privat sektor

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Publisert:

Evalueringen av AFP i privat sektor

LO og NHO og de øvrige partene i ordningen har samlet seg om et mandat og en modell for gjennomføringen av evalueringen. Finans Norge deltar i referansegruppen. Rapporten avgis 15. desember 2017

Da avtalen om ny AFP i privat sektor ble inngått mellom LO og NHO i tariffoppgjøret i 2008, ble partene enige om at ordningen skulle evalueres i 2017.

Ny AFP trådte i kraft parallelt med ny alderspensjon i folketrygden fra 2011. Avtalen innebar at ny AFP ble utformet som et nøytralt påslag til ny alderspensjon fra folketrygden. Finansieringen av ny AFP er delt mellom staten og arbeidsgiverne. Staten dekker én tredel av pensjonsutgiftene, mens to tredeler dekkes ved premie fra arbeidsgiverne.

AFP administreres av Fellesordningen for AFP. Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har tilsyn med fellesordningen.

Evalueringen skal skaffe faktagrunnlaget for at partene kan vurdere hvordan AFP ordningen kan se ut i fremtiden. Oppgaven blir derved å gi en fakta-beskrivelse av dagens ordning. Det skal gjennomføres datainnsamling og utredninger av dagens ordning. Arbeidet avgrenses mot partenes ønsker om eventuelle endringer i fremtidig AFP. Sistnevnte blir tema for tariffoppgjøret i 2018. Slik styres interessemotsetninger og ulike endringsønsker ut av selve evalueringsprosessen, og hindrer at evalueringen blir arena for interessekamp om ordningen.

Evalueringen skal organiseres med styringsgruppe, referansegruppe og et sekretariat. LO og NHO utgjør styringsgruppen mens Arbeids- og sosialdepartementet er observatør. De øvrige partene i AFP-ordningen sitter i referansegruppen med sine representanter fra AFP-styret. ASD er sekretariat for evalueringen.

Styringsgruppen rapporterer til regjeringens arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. LO, NHO og ASD finansierer de utredninger som igangsettes. Rapporten skal avgis innen 15. desember 2017.

Styringsgruppens representanter:

LO:        Tor-Arne Solbakken
              Eystein Gjelsvik

NHO:     Svein Oppegaard
              Kristin Diserud Mildal

ASD:     Thomas Berg (observatør)
             Jacob Hansen (observatør)

Referansegruppens representanter:

YS:                  Christoffer Navelsaker (vara Ørnulf Kastet)

Virke:               Inger Lise Blyverket (vara Bård Westbye)

Spekter:           Stein Gjerding (vara Kristin Juliussen)

Finans Norge:  Alexander A. Lange (vara Nils P. Brahde)