Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

Vanlige spørsmål om desemberlønn

Det nærmer seg tiden for utbetaling av den ekstra halve månedslønnen i desember i henhold til sentralavtalens § 7 nr. 4 (unntatt i de bedrifter der det lokalt er avtalt 12 måneders lønn) . 

Seniorprofil 2017

Senter for seniorpolitikk deler også i år ut prisen "Årets seniorprofil".  Finans Norge oppmuntrer våre medlemmer til å foreslå kandidater.

senior.arbeid.kollega.
31 okt

Arbeidsmiljøkurs for Finans Norges medlemsbedrifter

Finans Norge og Finansforbundet inviterer i samarbeid med Stamina Helse til grunnkurs i arbeidsmiljø for ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter. På grunn av stor interesse for kurset settes det opp 2 kurs.  Det første holdes i 31.10.- 1.11.2017 2017 ...

27 sep

Arbeidslivet 2022

- Er du klar for et arbeidsliv med roboter og kunstig intelligens?  Finans Norge inviterer til konferanse om fremtidens arbeidsliv 27. september i Vika kino. 

Nye lovforslag på arbeidslivsområdet

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår endringer i arbeidsmiljølovens regler om fast ansettelse, midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak og endringer i reglene om deltidsansattes fortrinnsrett.

Undersøkelse om seniorer i finans

På oppdrag fra Finans Norge, Finansforbundet og Senter for seniorpolitikk gjennomfører Proba samfunnsanalyse en kartlegging av situasjonen for seniorer og seniorpolitikken i finansnæringen. 

Evalueringen av AFP i privat sektor

LO og NHO og de øvrige partene i ordningen har samlet seg om et mandat og en modell for gjennomføringen av evalueringen. Finans Norge deltar i referansegruppen. Rapporten avgis 15. desember 2017

Digitalisering og fremtidens arbeidsliv i forsikring

Digitaliseringen vil påvirke måten å jobbe på fremover og utfordringene, men også mulighetene er mange. Det er derfor behov for en konstruktiv dialog mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne slik at bransjen kan møte fremtiden med løsninger som både styrker...

Møtet i ISSDC 12. oktober

Innrapportering til A-ordningen

Finans Norge ber medlemmene om å sikre at innrapporteringen av opplysninger til A-ordningen er fullstendig og korrekt. Dette gjelder særlig lønnstrinn, stillingsprosent og dato for lønnsendring.

Informasjon om politisk streik 28. januar

Vi viser til tidligere informasjon om den politiske streiken 28. januar fra kl. 14.00 til kl. 16.00. Finans Norge har nå avklart med Finansforbundet og LO en del praktiske sider ved streiken. Mye av dette fremgår også på Finansforbundets og LOs nettsider. 

Politisk demonstrasjonsstreik 28. januar 2015

Finans Norge har mottatt varsel fra Finansforbundet og LO om politisk demonstrasjonsstreik blant organisasjonenes medlemmer 28. januar 2015 fra kl. 14.00 til kl. 16.00. Aksjonen er rettet mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven. 

Liten økning i sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet i Finans Norges medlemsvirksomheter har økt litt det siste året. Mens fraværet er om lag uendret innen bankvirksomhet, har fraværet økt noe innen forsikring og blant andre medlemmer.

Uendret sykefravær i finans

Nye tall fra SSB viser at sykefraværet er tilnærmet uendret i Norge de seneste to årene. Vi ser tilsvarende stabilt fravær blant medlemmene i Finans Norge samlet. Men mens fraværet har gått ned i bank, har det økt i forsikring.

Statistikk

Legemeldt sykefravær 4. kvartal 2013 Tidligere kvartaler SSBs sykefraværsstatistikk

Statistikk

Legemeldt sykefravær blant medlemsvirksomhetene i Finans Norge SSBs sykefraværsstatistikk

Statistikken

Legemeldt sykefravær for medlemmer i Finans Norge

Statistikken

Legemeldt sykefravær for medlemmer i Finans Norge

Redusert sykefravær i bank

Statistikk fra SSB viser at det legemeldte sykefraværet innen bankvirksomhet var merkbart lavere i 1. kvartal 2014 enn i samme periode året før. Samtidig økte fraværet litt blant andre medlemsvirksomheter i Finans Norge. Samlet sett falt det legemeldte sykefraværet blant Finans Norges medlemsvirksomheter om lag som i samfunnet ellers.

Endringer i ferieloven og andre lover

Retten til å utsette ferie pga. sykdom utvides. Reglene om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere forenkles. Dette er noen av lovendringene som trer i kraft 1. juli 2014. 

Tariffoppgjøret med LO/HK/Postkom er godkjent

Det anbefalte forslag av 29.april i årets tariffoppgjør med Handel og Kontor (HK) og Norsk Post og Kommunikasjonsforbund (Postkom) hadde svarfrist 27. mai 2014.  Vi har nå fått melding fra LO om at forslaget er godkjent av HK og Postkom. Finans Norges hovedstyre har tidligere godkjent forslaget.