AVLYST: Nordic HR seminar 23.-24. oktober 2014

Gå til hovedinnhold
Publisert:

AVLYST: Nordic HR seminar 23.-24. oktober 2014

ÅRETS SEMINAR UTGÅR. 

Etter at det har vært foretatt preliminære sonderinger blant medlemsbedriftene i arrangørlandene om deltakelse på seminaret, er det dessverre besluttet at seminaret blir avlyst i år.

Den nordiske arrangementskomitéen vil fremover arbeide med å se på endringer og tilpasninger, slik at seminaret fortsatt kan være en relevant møteplass for medlemsbedrifter med nordisk tilknytning. 

Publisert 18. september 2014

OPPRINNELIG INFORMASJON OM SEMINARET NEDENFOR:

Årets Nordic HR seminar holdes på Scandic Hotel Anglais i Stockholm 23.-24. oktober. Invitasjon og endelig program kommer senere. 

Seminaret henvender seg til HR-ledere og linjeledere i de internasjonale finansbedrifter som er medlem og som føler behov for kunnskap om andre nordiske lands og bedrifters praksis, regelverk og kultur innen arbeidsgiverfeltet og/eller ser verdien av erfaringsutveksling om slike temaer.

Arbeidsgiverforeningene i Norden har opprettet en møteplass for medlemsbedriftene: Nordic HR Seminar. I Norge er det Finans Norge ved Arbeidsgiverområdet som er medarrangør. Programmet blir til av en blanding av initiativer fra medlemsbedrifter og innslag fra arbeidsgiverforeningenes sekretariater. Konferansespråket er engelsk.

I 2014 holdes seminaret for 10. gang. Sverige arrangerer på Scandic Hotel Anglais i Stockholm den 23. og 24.oktober.

Seminaret henvender seg til HR-ledere og linjeledere i de internasjonale finansbedrifter som er medlem og som føler behov for kunnskap om andre nordiske lands og bedrifters praksis, regelverk og kultur og/eller ser verdien av erfaringsutveksling om arbeidsgivertemaer.
Seminaret består av plenumsseanser om større emner og work-shops hvor det er mulighet for å gå i dybden og komme tett inn på problemstillingene. Alt med henblikk på gjensidig inspirasjon og erfaringsutveksling.

Vi ser gjerne at deltakere etter avtale kan bidra med bedriftspresentasjoner av spesifikke tema.

Det endelige programmet og invitasjon med praktiske opplysninger sendes ut i september, men følgende temaer er allerede på plass:

-Integrity in the work place
-Whistle blowing
-Abuse issues
-Absence due to sickness.

Deltagelsen er i prinsippet begrenset til ca. 12 deltagere fra hvert land. Du kan melde din interesse til arbgiv@fno.no allerede nå.

Deltagerne vil bli belastet med en moderat avgift som dekker arrangementets kostnader. Reise og overnatting ivaretas av deltakerne selv, men vanligvis blir det reservert en del rom på konferansestedet. Det blir flere opplysninger om dette når endelig invitasjon og program sendes ut.