Invitasjon til Nordic HR Seminar i København 24. og 25.oktober 2013

Gå til hovedinnhold

Invitasjon til Nordic HR Seminar i København 24. og 25.oktober 2013

Arbeidsgiverforeningene i Norden har opprettet en møteplass for medlemsbedriftene: Nordic HR Seminar. I Norge er det Finans Norge ved Arbeidsgiverområdet som er med-arrangør.

I år holdes seminaret for 9.gang. Finanssektorens Arbejdsgiverforening i Danmark er i år arrangør i København den 24. og 25.oktober.

(Publisert 5.september 2013)

Seminaret henvender seg til HR-ledere og linjeledere i de internasjonale finansbedrifter som er medlem og som føler behov for kunnskap om andre nordiske lands og bedrifters praksis, regelverk og kultur og/eller ser verdien av erfaringsutveksling om slike temaer og nettverksbygging. Seminaret består av plenumsseanser om større emner og workshops hvor det er mulighet for å gå mer i dybden på problemstillingene. Alt med henblikk på gjensidig inspirasjon og erfaringsutveksling.

Programmet blir til av en blanding av initiativer fra medlemsbedrifter og innslag fra arbeidsgiverforeningenes sekretariater. Konferansespråket er engelsk.

En permanent gruppe med deltagere fra de nordiske arbeidsgiverforeningene står for planlegging og gjennomføring.
Vi ser gjerne at deltakere bidrar med korte bedriftspresentasjoner av spesifikke tema.

Årets dagsorden inneholder følgende:

I plenum:

 • The image of the finance sector 2013
 • The union perspective at Nordic level
 • Agenda for gender: Career development, Competence and Salaries
 • The future financial landscape 2020
 • What's new:
  • What's on in the EU
  • National collective bargaining

Workshops:

 • Working longer - adaption to the reality for companies and employees, senior headhunting and company perspective
 • Downsizing
 • Time off for union activities
 • Condition changes, salary changes
 • Talent development within companies
 • Decision making/co-determination - easy or difficult in practice?

Program finner du i boksen til høyre.

Tenk på om du bør ta med deg kolleger som kan ha glede av dette arrangementet! Kanskje vet du om noen som kan ha nytte av å trene på å opptre i internasjonale settinger også? Deltagelsen er i prinsippet begrenset til ca. 12 deltagere fra hvert land.

Deltagerne vil bli belastet med en avgift på ca € 150 som dekker arrangementets kostnader. Avgiften dekker konferanseutgifter og alle måltider. Reise og overnatting kommer i tillegg. Overnattingen koster DKK 990 pr. natt.

Påmelding til arbgiv@fno.no snarest mulig på vedlagte skjema (til høyre) og senest innen 24. september.  Husk og spesifiser hvilke(n) workshop(s) du vil delta på!

NB!
Etter at du har fått en epost fra arbgiv@fno.no med bekreftelse på at du har fått plass kan du gå videre og gjøre en individuell hotellbooking på Clarion Neptun,med e-post til cc.neptun@choice.dk og oppgi som referanse bookingnr.98007.