Invitasjon og påmelding til arbeidsmiljøopplæring 6.- 8.november 2013

Gå til hovedinnhold

Invitasjon og påmelding til arbeidsmiljøopplæring 6.- 8.november 2013

Finans Norge og Finansforbundet inviterer til arbeidsmiljøopplæring i finans 6., 7. og 8.november 2013 på Felix Konferansesenter i Oslo.

Målgruppen for kurset er verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og andre med oppgaver eller ansvar innen HMS. Også ledere er velkomne til å delta.

Kurset er spesialtilpasset finansnæringen, og går over 2 ½ dager (22 timer).

Temaer på kurset er arbeidsmiljølovens regler om arbeidsmiljø og HMS, organisering og gjennomføring av verneombudets arbeid, psykososialt arbeidsmiljø, stress og stressmestring, fysisk arbeidsmiljø (ergonomi, belysning, inneklima og støy) og sikkerhet i finans.
Se vedlagte program (til høyre) for mer informasjon om kursinnholdet.

Kurset oppfyller kravene til arbeidsmiljøopplæring av verneombud og AMU-medlemmer i arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Også ledere er velkomne til å delta.

Vi oppfordrer deg til å gjøre kurset kjent for målgruppene i din bedrift.
Finansforbundet vil også informere om kurset via sine informasjonskanaler til tillitsvalgte og verneombud. Kurspåmeldingen blir administrert av Finans Norge ved Prosessområde arbeidsgiver.

Kurset avholdes på Felix Konferansesenter på Aker Brygge i Oslo (ved Felix Kino). Kurset starter 6.november kl.10.00 og avsluttes med lunsj 8.november kl.1300. Kursbevis vil bli utdelt på siste kursdag.

Kursavgiften er kr. 3900,00 (justering kan forekomme).
Avgiften dekkes av arbeidsgiver. Avgiften inkluderer lunsj alle dagene og kursmateriell. Det sendes faktura for deltakeravgiften fra Finans Norge.

Eventuell hotellovernatting for deltaker må ordnes på egen hånd.

Spørsmål om kurset kan rettes til arbeidsgiverområdet på arbgiv@fno.no eller tlf.nr. 23 28 42 00.

Vennligst benytt vedlagte påmeldingsskjema (se til høyre) for påmelding. 
Skjemaet sendes arbgiv@fno.no eller faksnr.22 11 42 49

Påmeldingsfristen er 18.oktober 2013.