Invitasjon til seminar om AFP-evalueringen 7. desember 2017

Gå til hovedinnhold

Invitasjon til seminar om AFP-evalueringen 7. desember 2017

Finans Norges medlemsbedrifter inviteres til seminar med fremleggelse og presentasjon av rapporten om AFP-evalueringen.

Invitasjon til seminar om AFP-evalueringen 7. desember 2017

Tid
7. desember 2017, 11:30 - 15:00
Sted
Oslo Kongressenter, sal B, Youngsgate 21, Oslo

I avtalen mellom LO og NHO om ny AFP som ble inngått i lønnsoppgjøret i 2008, ble det avtalt at overgangen til ny AFP skal evalueres senest i 2017. LO og NHO igangsatte derfor i 2016 en evaluering av AFP med frist 15. desember 2017.

Evalueringen har vært ledet av en styringsgruppe med medlemmer fra LO og NHO. Arbeids- og sosialdepartementet har deltatt som observatør, og de øvrige partene, som har sluttet seg til ordningen, inkludert Finans Norge har vært representert i en referansegruppe.

Programmet.

OBS! Kort frist til påmelding (mandag 4.desember) - se lenke over denne teksten.