Brannvernkonferansen

27. og 28. april inviterer Norsk Brannvernforening for 30. gang til den årlige brannvernkonferansen. Finans Norge støtter konferansen. Her møtes representanter fra forsikringsnæringen, brannvesen, bygningsetater, helse- og omsorgssektoren, politi, rådgiverbransjen, sentrale myndigheter, leverandører, entreprenører, bygningseiere og driftsansvarlige. 

Brannvernkonferansen

Tid
27. april 2015, 10:00 - 28. april 2015, 16:00
Sted
The Qube, Gardermoen
Påmelding

Påmelding hos Brannvernforeningen

Konferansens første dag er en fellesseanse med tittelen "Brannsikkerhet - fremtidige trusler og muligheter". Her tar vi opp temaer som utsatte grupper, ROS-analyser, evaluering av forebyggende arbeid og brannetterforskning. 

Andre dag kan du velge mellom fire ulike heldagsseminarer.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Finans Norge.

Mer informasjon om brannvernkonferansen hos Brannvernforeningen.