Webinar Arbeidsgiver:Innstramminger i innleiereglene – hva er bedriftenes alternativer fremover?

Gå til hovedinnhold

Webinar Arbeidsgiver:Innstramminger i innleiereglene – hva er bedriftenes alternativer fremover?

Regjeringen har vedtatt flere endringer i innleiereglene, og de fleste trer i kraft 1. april i år. I dette webinaret vil vi gjennomgå de viktigste lovendringene og se på hva som er bedriftenes alternativer fremover. Finans Norges arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Et puslespill med figurer av mennesker på. Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto; Tadamichi/AdobeStock

Webinar Arbeidsgiver:Innstramminger i innleiereglene – hva er bedriftenes alternativer fremover?

Tid
26. januar 2023, 10:30 - 11:00
Sted
Digitalt
Påmelding

Alle Finans Norges arbeidgivermedlemmer har fått mailinvitasjon. Dersom andre ønsker å delta, send en mail til arbgiv@finansnorge.no

Teams-webinaret er gratis.

Regjeringen har vedtatt flere endringer i innleiereglene:

  • Adgangen til innleie fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter oppheves.
  • Det innføres en adgang til innleie av personer med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.
  • Alle innleide får rett til fast ansettelse etter tre år, uavhengig av grunnlaget for innleie.
  • Grensen mellom innleie og entreprise justeres.   

Reglene trer i kraft 1. april 2023, men med overgangsregler i tre måneder.

Webinaret holdes av advokatene Marianne Pedersen og Katarina Lægreid Buzatu.

Det vil bli gjort opptak av webinaret som legges ut på Medlemssider arbeidsgiver.

For arbeidsgivermedlemmer

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

 
Katarina Lægreid Buzatu

Katarina Lægreid Buzatu

Advokat/fagsjef individuell arbeidsrett

957 72 648 katarina.legreid.buzatu@finansnorge.no
Marianne Pedersen

Marianne Pedersen

Advokat individuell og kollektiv arbeidsrett

928 81 457 marianne.pedersen@finansnorge.no

Arbeidslivet i finans

Kommende medlemsmøte/Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans» 

Torsdag 30. mars 10.30-11.00:
Mangfold på arbeidsplassen v/Frederick Hjertø og Mikkel Sund Dragnes
Fredag 28. april 14.00-14.30:
Tariffoppgjøret 2023 v/Therese Høyer Grimstad, Thomas Keiserud og Alexander A. Lange
Torsdag 25. mai 10.30-11.00:
Tema ikke fastsatt enda
Torsdag 15. juni 10.30-11.00:
Kompetanse (endelig tittel kommer) v/Frederick Hjertø og Katarina Lægreid Buzatu

Medlemsbedriftenes HR-kontakter får mail-invitasjon. Webinarene er også åpne for ledere med personalansvar i de bedriftene som er arbeidsgivermedlemmer. 
Kontaktperson: Katarina Lægreid Buzatu