2023

Gå til hovedinnhold

2023

21 mar

Presset privatøkonomi: Hva er faresignalene og hvordan hjelpe?

Webinar for rådgivere: Når privatøkonomien blir presset, hvordan tenker kundene da? Hva gjør de når de skal prøve å løse problemene? Hvilke «faresignaler» bør banken eller forsikringsselskapet se etter? Hvordan kan du som rådgiver snakke med dem, og...

08 mar

Hvorfor har ikke flere kvinner ansvaret for familiens økonomi?

Kvinner scorer dårligere på målinger om kunnskap om privat økonomi, har mindre oppsparte midler og får mindre igjen for sparepengene sine. Hva er det som skjer? Hvilken effekt har dette på likestillingsutfordringene i samfunnet og tilgangen på kvinner...

16 feb

Webinar arbeidsgiver: Arbeidslivet i finans - statistikk

Den norske finansnæring sysselsetter nærmere 50 000 arbeidstakere. Svært få jobber deltid og midlertidigheten er lav. I dette webinaret vil du få den store fakta-gjennomgangen av finansnæringen. Finans Norges arrangerer Teams-webinar for Finans Norges...

22 mar

Fagseminar personvernombud og personvernrådgivere - mars 2023

Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift har gleden av å invitere til årets første fagseminar- og nettverkssamling for de som arbeider med personvernproblemstillinger. Seminaret er rettet mot personvernombud og personvernrådgivere, men kan også væ...

25 jan

Obligasjonskonferansen 2023

Finans Norge inviterer til den årlige Obligasjonskonferansen 25. januar 2023, som i år avholdes på Clarion Hotel The Hub. Konferansen vil ta for seg særlige aktuelle problemstillinger som er relevant for utstedere, investorer, analytikere, treasury,...