Webinar arbeidsgiver: Konfliktberedskap: Frikrets – hva, hvorfor og hvordan?

Gå til hovedinnhold

Webinar arbeidsgiver: Konfliktberedskap: Frikrets – hva, hvorfor og hvordan?

I 2022 er det hovedtariffoppgjør for finans. Dette webinaret gir deg svarene på spørsmål om frikretsordningen ved en eventuell arbeidskonflikt. Finans Norges arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Illustrasjonsbilde: Figurer som sitter rundt et bord som ser ut som et tannhjul. På bordet står det et paragraftegn

Webinar arbeidsgiver: Konfliktberedskap: Frikrets – hva, hvorfor og hvordan?

Tid
7. januar 2022, 10:30 - 11:00
Sted
Digitalt
Påmelding

Alle Finans Norges arbeidgivermedlemmer har fått mailinvitasjon. Dersom andre ønsker å delta, send en mail til arbgiv@finansnorge.no

Teams-webinaret er gratis.

Dette webinaret gir deg svarene på spørsmålene, enten du har behov for repetisjon eller er helt ny innenfor HR-området. 

Fagsjef Alexander A. Lange gjennomgår og forklarer. 

Frikrets

Hovedavtalene i finans har i §30 bestemmelser om frikrets. Frikretsen er ansatte som på forhånd er unntatt fra en eventuell arbeidskonflikt for å hindre varig tap av verdier på grunn av arbeidskonflikten. Medlemsbedriftene bør plukke ut stillinger/navngitte ansatte til frikrets innen utgangen av februar.

Webinaret gir svar på hvordan medlemsbedriftene skal forstå og forholde seg til bestemmelsene.  

Det blir gjort opptak av medlemsmøtet.

For arbeidsgivermedlemmer

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

Arbeidslivet i finans

Kommende medlemsmøte/Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans» 

Torsdag 25. august kl 10.30-11.00: Pensjonsrapporten - implikasjoner for arbeidsgiver v/fagsjef Alexander A. Lange

Resten av høstens webinarer settes opp i august.

Medlemsbedriftenes HR-kontakter får mail-invitasjon. Webinarene er også åpne for ledere med personalansvar i de bedriftene som er arbeidsgivermedlemmer. 
Kontaktperson: Katarina Lægreid Buzatu