Webinar arbeidsgiver: Håndtering av varslingssaker i finans

Gå til hovedinnhold

Webinar arbeidsgiver: Håndtering av varslingssaker i finans

Foto: Adam121/AdobeStock

I dette webinaret får du praktiske råd om hvordan du håndterer varslingssaker i finans. Finans Norge arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Webinar arbeidsgiver: Håndtering av varslingssaker i finans

Tid
29. september 2022, 10:00 - 10:30
Sted
Digitalt
Påmelding

Alle Finans Norges arbeidgivermedlemmer har fått/får mailinvitasjon. Dersom andre ønsker å delta, send en mail til arbgiv@finansnorge.no. 

Teams-webinaret er gratis.

Fafo lanserte 11. august 2022 sin rapport om hvordan arbeidsgivere i bl.a. finansnæringen opplever, vurderer og erfarer arbeidstakeres ytringsfrihet og varsling. I arbeidet med rapporten har ledere i finans blitt dybdeintervjuet om mulige dilemmaer som lederne står i, og hvordan de har erfart varslingssaker i virksomhetene.

Under lanseringen av rapporten ga Finansforbundet bedriftene i næringen ros for å ha på plass gode varslingsrutiner. Samtidig kom Finansforbundet med en oppfordring til næringen om å sette søkelyset på den praktiske håndteringen av varslingssaker ute i bedriftene og ivaretakelsen av de berørte ansatte.

I lys av dette vil vi i webinaret ta for oss arbeidsgivers plikter ved varsling og gi praktiske råd om håndtering av varslingssaker.

Webinaret holdes av advokatene Marianne Pedersen, Therese Høyer Grimstad og Katarina Lægreid Buzatu.

Det blir tatt opptak av dette webinaret som så vil bli lagt ut på Medlemssider arbeidsgiver (med logg inn).

For arbeidsgivermedlemmer

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

Therese Høyer Grimstad

Therese Høyer Grimstad

Advokat/fagsjef individuell arbeidsrett

995 01 834 Therese.Hoyer.Grimstad@finansnorge.no
Katarina Lægreid Buzatu

Katarina Lægreid Buzatu

Advokat individuell og kollektiv arbeidsrett

957 72 648 katarina.legreid.buzatu@finansnorge.no
Marianne Pedersen

Marianne Pedersen

Advokat individuell og kollektiv arbeidsrett

928 81 457 marianne.pedersen@finansnorge.no

Arbeidslivet i finans

Kommende medlemsmøte/Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans» 

24. november kl. 09.00-15.00: Arbeidslivsdagen 2022 Påmelding her!

15. desember kl. 10.30-11.15: Finans Norge blir landsforening i NHO fra 1.januar 2023 – hva betyr det for deg som arbeidsgiver?

Medlemsbedriftenes HR-kontakter får mail-invitasjon. Webinarene er også åpne for ledere med personalansvar i de bedriftene som er arbeidsgivermedlemmer. 
Kontaktperson: Katarina Lægreid Buzatu