Webinar arbeidsgiver: Advarsel i arbeidsforhold

Gå til hovedinnhold

Webinar arbeidsgiver: Advarsel i arbeidsforhold

Advarsel er et virkemiddel arbeidsgiver kan bruke for å korrigere arbeidstakers adferd eller arbeidsutførelse. Advarsel er ikke lovregulert, og det er mange som er usikre på når advarsel kan gis, hvilke saksbehandlingsregler som gjelder og hva rettsvirkningen er. Finans Norge arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Mann som peker på en gjennomsiktig skjerm der lovsymboler lyser opp.Foto,
Foto: Murrstock/AdobeStock

Webinar arbeidsgiver: Advarsel i arbeidsforhold

Tid
9. mars 2022, 10:30 - 11:00
Sted
Digitalt
Påmelding

Alle Finans Norges arbeidgivermedlemmer har fått mailinvitasjon. Dersom andre ønsker å delta, send en mail til arbgiv@finansnorge.no. 

Teams-webinaret er gratis.

Hva er for eksempel forholdet mellom advarsel og oppsigelse? Hva skal en advarsel inneholde, hvor lenge kan den oppbevares og hva skjer hvis den ansatte ikke godtar advarselen?

Vi gir deg oversikten, og også noen praktiske tips.

Webinaret holdes av advokatfullmektig Pål Viksmoen og advokat Therese Høyer Grimstad.

Det blir gjort opptak av medlemsmøtet.

For arbeidsgivermedlemmer

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

Therese Høyer Grimstad

Therese Høyer Grimstad

Advokat/fagsjef individuell arbeidsrett

995 01 834 Therese.Hoyer.Grimstad@finansnorge.no

Arbeidslivet i finans

Kommende medlemsmøte/Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans» 

Torsdag 25. august kl 10.30-11.00: Pensjonsrapporten - implikasjoner for arbeidsgiver v/fagsjef Alexander A. Lange

Resten av høstens webinarer settes opp i august.

Medlemsbedriftenes HR-kontakter får mail-invitasjon. Webinarene er også åpne for ledere med personalansvar i de bedriftene som er arbeidsgivermedlemmer. 
Kontaktperson: Katarina Lægreid Buzatu